U bent hier

Transparantie

De industrie en de gezondheidszorgbeoefenaars hechten veel belang aan transparantie, inclusief voor wat betreft hun eigen relaties. Deze relaties zijn reeds strikt geregeld door wetgeving en deontologische codes van de koepelverenigingen. Als belangrijke stap naar een sterkere transparantie, heeft de industrie in nauwe samenwerking met verschillende verenigingen van gezondheidszorgbeoefenaars en –instellingen nu ook een gemeenschappelijk centraal en openbaar transparantieplatform ontwikkeld.Het platform betransparent.be is een nieuw en belangrijk initiatief van zelfregulering vanuit de gezondheidszorgsector. Het heeft tot doel de transparantie in de relaties tussen industrie en de gezondheidszorgbeoefenaars en –instellingen te bevorderen. betransparent.be brengt immers de vergoedingen (het is beter te spreken van “waardetransfers”) tussen de industrie en de gezondheidszorgbeoefenaars en –instellingen op een bevattelijke wijze in kaart, in het voordeel van de patiënt.De bedrijven die bij het platform zijn aangesloten, zullen voortaan de waardetransfers die ze hebben verricht ten voordele van een gezondheidszorgbeoefenaar of –instelling openbaar maken op dit platform. Op deze manier kan u nagaan welke financiële transacties er plaats gevonden hebben tussen uw beroepsbeoefenaar of gezondheidszorginstelling en de bedrijven.Voor meer informatie :

 Transparantie per jaar 

  • Luxemburg 2017 : geen waardetransfers tussen Biocodex en de gezondheidszorgbeoefenaars en –instellingen

 

Nederlands
Ordre: 
7

Gebruikerslogin